Allegro ur "Våren - De fyra årstiderna" Vivaldi (Start kan dröja 10 sek.)

(Stoppa musiken.)
Kaffe är balsam för hjärnan och anden.
((Guiseppe Verdi)
Utdrag om kaffe ur:
KOK-KONSTEN SOM VETENSKAP OCH KONST
med särskildt afseende på
HELSOLÄRANS OCH EKONOMIENS FORDRINGAR
av Dr CH.EM.HAGDAHL
Stockholm på EM GIRONS FÖRLAG år l879.

Detta utdrag är hämtat ur andra upplagan utgiven l895,
vilken omredigerats något i förhållande till den l879 utkomna.