HISTORISKA BILDER

(Tillbaka)
 
5 fotografier ifrån Kaffehuset på Magasinsgatan 5, som öppnade den 17/12 l973.

Bild på fastigheten Magasinsgatan 5 med
rosteri, lager och kontor december 1957.
 

Nedanstående tre dokument kan förstoras.
Klicka på dem! Klicka på förstoringen för att komma tillbaka.Brefkort med orderbekräftelse på 3 säckar
råkaffe den 5/l2 1913. Företaget låg då
nära hamnkanalen vid Lilla Torget i Göteborg.

Faktura juli 1927 till C. J. Andersson i Mellerud
på en säck rostad brasiliansk Santos, leverans
med bantåg, pris kr 2.31/ kg.
 

Råkaffesilon till nya rosteriet anländer till
Magasinsgatan 5.
Fotot är ifrån mitten av 1950-talet